Okul Merkezi HTL HAK Ungargasse (SZU)
Okul Merkezi HTL HAK Ungargasse (SZU) bir çok yönden benzersiz bir okul olma özelliği göstermektedir. Sunduğumuz sekiz farklı eğitim alanı ve entegre öğretim sistemiyle bütün eğitim alanlarında, bedensel ve duyusal engelli öğrenciler ile engelli olmayan diğer genç öğrencilerin birarada beraber öğretimi.
Einleitendes Bild: Okul Merkezi HTL HAK Ungargasse (SZU)
Teknik

Okul Merkezi, Yüksek Teknik Okulu (HTL) eğitim alanı Bilgi Teknolojisi
(Informationstechnologie) Ağ Teknolojisi (Netzwerktechnik) ayrıca Endüstri Mühendisliği
(Wirtschaftsingenieure) Işletme Teknik (Betriebsinformatik) sunmaktadır.
Eğitim 5 yıl sürüyor ve olgunluk-diploma sınavının verilmesiyle Üniversite veya Meslek Yüksek
Okullara girilmesini sağlıyor. Makine ve İmalat Yüksek Okulu (Fachschule - Maschinenbau - Fertigungstechnik) (4 yıl) ve bir de Deri Tasarım Yüksek Okulu (Fachschule Lederdesign) (3,5 yıl) mevcut olup teknik eğitimi tamamlamaktadır.
Diğer okullara karşı oldukça „küçük boyutu“ olan HTL, her bir öğrencinin yoğun ve kararlı
bakımını ve de mükemmel eğitimini sağlar. Mezunlarımızın iyi işlerde çalışıyor olmaları, en iyi
referansımızdır!

Ekonomi

Ticaret Akademisi (HAK) ve Ticaret Orta Okulu (HAS)`nun ağırlık merkezi doğal olarak
ekonomi eğitiminde olmakla beraber, Okul Merkezi SZU `de genel eğitime, dillere ve yaratıcılık
teşvikine büyük önem verilmektedir. Ticaret Akademisi (HAK) 5 yıl sürer ve olgunluk-diploma
sınavının verilmesiyle Üniversite veya Meslek Yüksek Okullara girilmesini sağlar.
Ticaret Orta Okulu (HAS) 3 yıl sürer ve kapsamlı eğitim proğramıyla, meslek hayatına atılımın
yanısıra, öğrencilerin diğer okullara da gitmeleri sağlamaktadır. (3 yıllık tamamlama programları ile
beraber olgunluk-diploma sınavı) (3-jähriger Aufbaulehrgang mit Maturaabschluss).
Ticaret Akademisi (HAK) bir yıllık daha eğitim programı olarak fiziksel ve duyusal engelli
gençler için özel oryantasyon aşaması (Orientierungsstufe speziell für körper- und
sinnesbehinderte Jugendliche) ve kariyer değişikliği yapmak isteyenler için.

Fırsatlar

Avusturya`nın bu eşsiz okulu olma özelliğini taşıyan bu Okul Merkezi SZU, belirtilen eğitim
olanaklarını, her şeyden önce fiziksel ve duyusal engelli gençler için sunmaktadır. Bu gençler
Avusturya`nın mevcut okul müfredatına göre eğitilmelerinin yanısıra, kişisel ve de teknik destek
almaktadırlar. Engelli veya engelli olmayan öğrencilerimiz entegre öğretimden eşit olarak
yararlanabilmektedirler. Geniş kapsamlı mekan özelliklerin yanında, az sayıda öğrenciden oluşan
sınıflar, eğitim açısından yararlı görülmektedir. Dersler diğer okullara göre daha çok alanlara
bölünür ve bazı sınıflara iki öğretmen yerleştirilir. Her grup SZU`e gitmekle özel bir avantaja
sahip olmaktadır. (Bmhs) Fiziksel ve duyusal engelli gençler için bu meslek okullarında eğitim,
çoğu kez tek şans anlamına gelirken, diğer taraftan özürlü olmayan öğrencilere de entegre
yöntemli, meslek eğitimin yanısıra sürekliliği olan sosyal beceri kazandırılmaktadır.


„Fırsatlar değerlendirildiğinde, katlanırlar.“
(Sunzi, 500 v. Chr., chin. Stratege)