Školski centar HTL HAK Ungargasse (SZU)
Školski centar HTL HAK Ungargasse (SZU) u svakom smislu predstavlja posebnu obrazovanu ustanovu. Na jednome mestu nudimo osam različitih oblika obrazovanja i integrativan pristup učenja. Drugim rečima učenici/-ce sa telesnim i mentalnim teškoćama učestvuju u svim predmetima zajedno sa učenicima bez teškoćama.
Einleitendes Bild: Školski centar HTL HAK Ungargasse (SZU)
Tehnički predmeti

SZU u svom HTL-u pruža različite obrazovane smerove u području Informacijske tehnologije – računargskog inženjerstva kao i organizacije proizvodnje – proizvodnig inženjerstva. Obrazovanje traje pet godina, a sa položenim ispitom mature i završenim diplomskim ispitom učenici steku pravo prijavljivanja na bilo koje fakultetske studije.

Strukovna škola za strojarstvo i proizvodno inženjerstvo (trajanje: 4 godine) i Strukovna škola za dizajniranje kožnih proizvoda (trajanje: 3,5 godine) zokružuju celu tehničku nastavu.

HTL u usporedbi sa ostalim školama pripada u redu manjih ustanova, ali upravo mu to omogućuje intenzivnu i angažiranu skrb za pojedine učenike/-ice i pružanje izvrsnog obrazovanja. Dobri izgledi za zapošljavanje naših učenika najbolja su referenca!

Ekonomski predmeti

Težište HAK-a i HAS-a leži, dakako, na ekonomskom obrazovanju, ali na SZU-u veliko se značenje takođe polaže i na opće obrazovanje, znanje jezika kao i poticanje razvoja kreativnosti. Obrazovanje u HAK-u traje pet godina, a sa položenim ispitom mature i stečenom diplomom učenici/-ice steču pravo prijavljivanja na fakultetsku studiju. HAS nudi trogodišnje obrazovanje i svojim opsežnim obrazovnim programom omogućuje uspešan ulazak u svet rada, ali i pohađanje ustanova za dalje obrazovanje (primerice: 3-godišnji napredni tečaj sa ispitom mature).

Obrazovni sadržaj u sklopu HAK-a još se sastoje od jednogodišnjeg orijentacijskog stupnja za mlade sa telesnim i mentalnim teškoćama.

Mogućnosti

Svojim tipom rada SZU se izdvaja od svih ostalih škola u Austriji i pruža navedene mogućnosti obrazovanja takođe, i u prvome redu, mladima sa telesnim i mentalnim teškoćama. Takvi učenici prate redovni program nastave koja vredi za celu Austriju, i uz to primaju osobnu i tehničku osnovu.

Integrativna nastava podjednako je korisna za učenike sa teškoćama i one bez njih. Bogato opremljenim učionicama i manjem broju učenika pribrajaju se velike pedagoške prednosti. Nastava se deli na veći broj predmeta nego u ostalim školama, a u nekim razredima predaju čak dva profesora. Svaka skupina učenika steče još jednu posebnu pogodnost nastavom SZU-a: dok za mlade sa telesnim i mentalnim teškoćama ona često predstavlja jedinu priliku za sticanje izobrazbe u strukovnoj školi, integrativni pristup učenicima bez teškoća uz stručnu izobrazbu omogućuje i sticanje trajnih socijalnih veština.

 

„Prilike se umnažaju ako ih ne propuštate.“

(Sun Tzu, 500 p. K., kineski strateg)